Pytać „dlaczego” jest rzeczą ludzką. Na razie ani roboty, ani sztuczna inteligencja nie mają takich możliwości. 

Z badań przeprowadzonych przez SurveyMonkey wynika, że 57% ankietowanych uważa, że  ciekawość daje nam „przewagę” – ale tylko 45% zgadza się tym, że jest ona doceniana w społeczności. Dlaczego warto mówić o ciekawości w świecie biznesu? Badania pokazują, że 73% zaciekawionych ludzi czuje potrzebę dzielenia się nowymi pomysłami i szybciej wpada na nowe rozwiązania.  

Czy nie o to nam właśnie chodzi?

Kolejnym intrygującym badaniem potwierdzającym, że warto rozmawiać o ciekawości przeprowadziła firma Merck wśród 3 000 swoich pracowników w Chinach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Przeważająca część, bo aż 84% ankietowanych wierzy, że ciekawość katalizuje nowe pomysły oraz angażuje talenty. 

Francesca Gino, profesor Harvard Business School,  w swoim artykule „The business case for curiosity” podkreśla kolejną wartość ciekawości – wsparcie liderów i ich pracowników w niepewnych warunkach rynkowych i działaniem pod presją. 

Po raz kolejny nasuwa się pytanie – czy nie jest to czynnik, którego teraz potrzebujemy najbardziej?

Dlaczego w takim razie aż 70% badanych ma bariery w zadawaniu pytań w pracy? Jako dzieci zadajemy średnio 300 pytań dziennie! A jako dorośli?

Ciekawość ma wiele twarzy i zastosowań. Nawet w tak powtarzalnej i sprocesowanej pracy jak w call-center. Okazuje się, że to właśnie ci najbardziej zaciekawieni i szukający pomocy u innych, nauczyli się podchodzić do problemów klientów w bardziej kreatywny sposób.  Będąc pod presją, najchętniej korzystamy z dróg, które znamy, aby nie zaznać poczucia dyskomfortu. Ale to właśnie tym, którym udaje się pozostać otwartym na ciągłe uczenie się nowych rzeczy, udaje się wygenerować więcej możliwości i pomysłów na działania.

Ciekawość wśród kadry zarządzającej vs pracownicy

Kolejny ciekawy obszar – jak postrzegana jest ciekawość wśród osób zarządzających oraz pracowników. Aż 83% ankietowanych z kadry zarządzającej uważa, że ciekawość w ich firmach jest bardzo zachęcana, ale tylko 52% pracowników zgadza się z tym przekonaniem. Zauważalna jest poważną przepaść między dwoma światami.

Czy nagradzamy ciekawość w firmach? I tu kolejna ciekawa różnica poglądów: aż 49% respondentów z kadry zarządzającej zgadza się z tym stwierdzeniem, a jedynie 16% pracowników wydaje się podzielać ich zdanie. Ponadto, aż 81% pracowników uważa, że ich ciekawość nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenie.

Jeśli aż tylu pracowników nie widzi przełożenia ich ciekawości na docenienie przez firmę, to zapewne nieczęsto mają potencjał zostać źródłem nowej wiedzy i pomysłów.

Nowy pomysł to chaos?

Na koniec cytat Francesca Gino: “Buntownicy mają złą reputację. Myślimy o nich jako tych, którzy robią problemy i komplikują powierzchownie łatwe decyzje, powodują chaos, i sprzeciwiają się, kiedy wszyscy inni są zgodni. To są mistrzowie innowacji i re-innowacji, i możemy od nich dużo się nauczyć”.

Pamiętajmy, że ciekawość pomaga nam wszystkim bardziej zaangażować się w naszą pracę, generować nowe pomysły i dzielić się nimi.

Zadawajmy pytania!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to polecamy:

 1. Obejrzyj wystąpienie na TED pod tytułem  “Why the majority is always wrong?”: https://www.youtube.com/watch?v=VNGFep6rncY
 2. Sprawdź artykuły źródłowe do tego artykułu:
  1. How I did: SurveyMonkey’s CEO on creating a culture of curiosity: https://hbr.org/2019/01/surveymonkeys-ceo-on-creating-a-culture-of-curiosity 
  2. Curiosity Is as Important as Intelligence, Tomas Chamorro-Premuzic: https://hbr.org/2014/08/curiosity-is-as-important-as-intelligence 
  3. Research: 83% of executives say they encourage curiosity. Just 52% of employees agree.: https://hbr.org/2018/09/research-83-of-executives-say-they-encourage-curiosity-just-52-of-employees-agree‘ 
  4. The business case for curiosity, Francesca Gino: https://hbr.org/2018/09/the-business-case-for-curiosity 
  5. The five dimensions of curiosity, Todd B.Kashdan: https://hbr.org/2018/09/the-five-dimensions-of-curiosity 

Udostępnij