Anna Styrylska, nasza Ekspertka od Marketingu i Employer Branding, dzieli się swoim spojrzeniem na komunikację z Klientem.

Bardzo często firmy marginalizują etap przygotowania strategii komunikacji i nie poświęcają mu wystarczająco dużo uwagi i czasu. A jest on bardzo ważny jeżeli chcemy zbudować pożądany wizerunek. Od tego jak dobrze znamy firmę, konkurencję i rynek, jak trafnie zidentyfikujemy nasze przewagi i określimy cele zależy skuteczność działań.

Stawiaj na mocne strony

Każdy chciałby, żeby jego firma była kojarzona z samymi pozytywnymi atrybutami. I to wieloma. Ale rzeczywistość jest inna – w odniesieniu do otoczenia rynkowego i konkurencji w jednym obszarze jesteśmy lepsi, a w innym gorsi. Bardzo ważne jest, aby obiektywnie popatrzyć na swoją działalność i znaleźć prawdziwe mocne i słabe strony. A potem zdecydować co chcemy wyróżnić, z czym chcemy być kojarzeni.

Analizuj konkurencję

W swojej działalności  zderzamy się z konkurentami – oferującymi taką samą usługę czy produkt. Aby z nimi walczyć należy ich dobrze znać, wiedzieć na co stawiają w swojej komunikacji, czym się wyróżniają. I znaleźć taki czynnik, który pozwoli nam budować przewagę i będzie tożsamy z naszą marką.

Poznaj swojego klienta

Często w komunikacji podkreślamy cechy firmy, które naszym zdaniem są ważne. A to  nie my dokonujemy wyboru tylko klient, który może kierować się zupełnie innymi kryteriami. Istotne jest, żeby je znać, wiedzieć jaki mają wpływ na podejmowane decyzje i  na nie postawić w swojej działalności i promocji.

Bądź konkretny

Zdarza się, że w działaniach promocyjnych używamy pojęć ogólnych, powszechnych, które każdy może interpretować w inny sposób. Jeżeli chcesz być wiarygodny i skuteczny w promocji swoich przewag zdefiniuj je tak, żeby wszyscy, zarówno osoby odpowiedzialne za ich promocję jak i odbiorcy dokładnie wiedzieli co one oznaczają.

Zadbaj o wszystkie kanały komunikacji

Wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za marketing w firmach,  jest zaplanowanie skutecznej komunikacji z klientami. Bardzo często zakłada się, ze należy znaleźć najlepsze medium, z dużym zasięgiem i efektywnością dotarcia i na nim się skoncentrować. I to jest błąd – nasi klienci budują sobie wyobrażenie o firmie na wielu płaszczyznach, czytając informacje na jej temat, ale również w trakcie kontaktu z nią. Dlatego planując kampanie marketingowe nie koncentruj się tylko na mediach, ale zadbaj również, żeby sposób w jaki działa firma, jej kultura organizacyjna i pracownicy uwiarygodniali jej wizerunek.

Bądź konsekwentny i cierpliwy

Naturalną rzeczą jest, iż chcemy aby nasze działania marketingowe przynosiły bardzo szybko pożądany skutek.  W przypadku niektórych aktywności efekty możemy zobaczyć stosunkowo szybko, szczególnie teraz w erze marketingu cyfrowego. Ale budowanie wizerunku firmy to długofalowy proces, dlatego ważne jest, żeby poświęcić odpowiednią ilość czasu i zaangażowania na zaplanowanie strategii komunikacji a potem być konsekwentnym w jej wdrażaniu. 

W swojej wieloletniej pracy przekonałam się jak ważne jest dobre przygotowanie i zaplanowanie działań. Strategia marketingowa oparta na wiedzy, analityce i kreatywnej dyskusji jest podstawą osiągnięcia wyznaczonego celu. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu poszczególnych etapów jej tworzenia, inspiracji w przygotowaniu przekazów lub znalezieniu odpowiednich kanałów  komunikacji to zapraszam na indywidualne konsultacje.  

Udostępnij